Τελετή υπογραφής και να παρουσιάσει μεταξύ του πανεπιστημιακού και νέου υλικού κέντρου Ε&Α Suzhou της Co. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ WUXI WANLI, ΕΠΕ.

May 12, 2020

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τελετή υπογραφής και να παρουσιάσει μεταξύ του πανεπιστημιακού και νέου υλικού κέντρου Ε&Α Suzhou της Co. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ WUXI WANLI, ΕΠΕ.

24 Μαΐου 2019

Πανεπιστημιακή WUXI WANLI Co. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ Suzhou, ΕΠΕ.

Τελετή υπογραφής και να παρουσιάσει του νέου υλικού κέντρου Ε&Α

Ένα επιτυχές συμπέρασμα

 

Στις 24 Μαΐου 2019, η Co. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ πανεπιστημίου Suzhou και WUXI WANLI, ΕΠΕ διοργάνωσε από κοινού την τελετή υπογραφής και να παρουσιάσει του νέου υλικού κέντρου Ε&Α.

 

Περιοχή συνεδρίασης

 

Κατ' αρχάς, Zhou Qiping, ο πρόεδρος της Co., του ΕΠΕ, και Gong Xuefeng, ο διευθυντής ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ WUXI WANLI του τμήματος μετασχηματισμού επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων του πανεπιστημίου Suzhou, παρέδωσε τις ομιλίες με τη σειρά. Κατόπιν, ο καθηγητής Yang Yonggang του πανεπιστημίου Suzhou εισήγαγε την κατασκευή του νέου υλικού κέντρου Ε&Α. Τέλος, Gong Xuefeng, ο διευθυντής του τμήματος μετασχηματισμού επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων του πανεπιστημίου Suzhou, και Zhou Qiping, ο πρόεδρος της Co. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ WUXI WANLI, ΕΠΕ παρουσίασε το νέο υλικό κέντρο Ε&Α.

 

Κατάλογος συμμετεχόντων

Πανεπιστήμιο Suzhou

Gong Xuefeng, διευθυντής του επιστημονικού και τεχνολογικού τμήματος μετασχηματισμού επιτευγμάτων του Υπουργείου επιστήμης και τεχνολογίας, Zheng Junwei, του καθηγητή/του διδακτορικού επόπτη, Liu Chao, αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου κατασκευής πειθαρχίας, Yang Yonggang, του καθηγητή/του διδακτορικού επόπτη, και του λι Decheng, διαβαθμισμένος επόπτης

 

CO. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ WUXI WANLI, ΕΠΕ.

Πρόεδρος Zhou Qiping, γενικός διευθυντής Zhang Yongzhou, πωλήσεις διευθυντής Mao Xinyuan, εργοστάσιο διευθυντής Zhang Yuanyuan, Ε&Α διευθυντής Cai Haiyuan, γενικός διευθυντής YE Chaoqun, κ.λπ.

 

Ηγέτες της περιοχής Xinwu

Yang Yuan, Αντιπρόεδρος του συντάγματος του δημάρχου της πόλης επιστήμης και τεχνολογίας ανατολικής περιοχής, αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου ταλέντου της περιοχής Xinwu

Zhang Xiaohui, μέλος της ένωσης του δημάρχου της επιστήμης και της πόλης τεχνολογίας, περιοχή Xinwu, αναπληρωτής διευθυντής του υπο- γραφείου περιοχής Wangzhuang

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τελετή υπογραφής και να παρουσιάσει μεταξύ του πανεπιστημιακού και νέου υλικού κέντρου Ε&Α Suzhou της Co. ΥΛΙΚΏΝ ΠΡΟΣΚΌΛΛΗΣΗΣ WUXI WANLI, ΕΠΕ.  0