Εφεδρικά χτυπήματα ροδών, δευτερεύοντα συνημμένα κορμών και sunroof λύσεις

August 31, 2022

Εφεδρικά χτυπήματα ροδών, δευτερεύοντα συνημμένα κορμών και sunroof λύσεις

Οι διαφορετικές σειρές προϊόντων έχουν αναπτυχθεί για το παραδοσιακό στερεό σχέδιο και το κοίλο σχέδιο χρησιμοποιώντας τις κυψελωτές επιτροπές.

 

Συνιστώμενα προϊόντα: Apao-6200 σειρές, σειρά PUR-127*.

64.png67.png63.png

 

Πλεονέκτημα

  • Πολύ ισχυρή σύνδεση.
  • Το υλικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μη ρυπογόνο.
  • Το ολοκληρωμένο προϊόν έχει το υψηλό φορτίο, την καλές υγιείς μόνωση και τη μείωση θορύβου, ελαφριά ποιότητα, πιό οικονομικός και ασφαλέστερος.